[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Työnohjaus

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on vuorovaikutustilanne, jossa yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan ja jäsennellään työhön, työyhteisöön ja omaan työhön ja työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus on ohjattavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön osaamista, ammatillista kasvua ja hyvinvointia sekä työssä jaksamista tukeva prosessi. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa työntekijää löytämään itsestään työn tekemisen kannalta tärkeitä voimavaroja ja antaa siten hänelle uusia välineitä vaativiin työtilanteisiin – työniloa unohtamatta.