[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 Seksuaaliterapia


Joskus parisuhteessa tai omassa seksuaalisuudessa tulee eteen sellainen tilanne, missä pelkkä seksuaalineuvonta ei enää riitä vaan tarvitaan yksilöllisempää ja syvemmälle menevämpää apua ja ohjausta. Tällöin apua on mahdollista saada seksuaaliterapiasta ja parisuhdeterapiasta. Terapia voidaan toteuttaa yksilö- tai pariterapiana tilanteen mukaan. Jos kyseessä on pariterapia, niin kummallakin osapuolella on paritapaamisten lisäksi myös omia yksilökäyntejä. Terapian kesto on hyvin yksilöllinen.

Seksuaali- ja parisuhdeterapiaan voi hakeutua mm. seuraavanlaisten ongelmien vuoksi:

Itseen kohdistuvat ongelmat: Haluttomuus tai vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan tai seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen.Häpeän, riittämättömyyden tai syyllisyyden tunteet sekä oman kehon hyväksymisen vaikeudet. Omaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät ongelmat. Seksuaalisten toimintojen häiriöt: kiihottumis-, erektio-, siemensyöksy- ja orgasmivaikeudet sekä yhdyntäkivut ja suorituspaineet.
Parisuhteeseen tai sen solmimiseen kohdistuvat ongelmat:
Parisuhdeongelmat elämän eri vaiheissa
Uskottomuus ja rinnakkaissuhteet.
Läheisyyteen liittyvä ahdistus ja vaikeudet solmia ja ylläpitää kestäviä suhteita.
Sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät kysymykset. Seksuaaliset pakkomielteet ja riippuvuudet. Seksuaalisiin erityismieltymyksiin liittyvät kysymykset jaTraumatisoituminen, joka liittyy seksuaaliseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön
Seksuaaliterapiassa pääpaino on myönteisen minäkuvan luomisessa ja negatiivisten vääristymien poistamisessa. Terapiassa työstetään omia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia sekä etsitään positiivisia tunteita ja voimavaroja. Tärkeää on myös opetella vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Myös omaan seksuaalisuuteen liittyviä vääristyneitä uskomuksia ja luuloja puretaan yhdessä terapeutin kanssa.

Terapiaan ei missään tilanteessa kuulu asiakkaan ja terapeutin välinen koskettelu vaan terapia toteutetaan keskustelemalla.