[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Perhepsykoterapia


Lasten myötä parista tulee perhe, jolloin perheeseen tulee myös uusia haasteita ja vastuita ja samalla myös ongelmia. Jos ongelmia ei kyetä ratkaisemaan perheen omin voimavaroin, on syytä hakea perheen ulkopuolelta apua ennen kuin tilanne pääsee pahemmaksi. Perhe on niin erityislaatuinen ja voimia antava, tärkeä yhteisö, että sen hyvinvoinnista kannattaa aina huolehtia. Vaikeuksista keskusteleminen lisää perheen jäsenien välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, turvallisuutta, luottamusta ja lämpöä.

Usein ajattelemme, että lapset eivät tiedä perheen ongelmista, mutta lapset tietävät ja osaavat yleensä paljon enemmän kuin osaamme kuvitella, joten lasten mukaan ottaminen perheen asioiden käsittelyyn on hyvin luontevaa ja aiheellista. Hoitamalla perhettä tuemme lasten mahdollisuutta tasapainoiseen kehitykseen.Perheterapiassa tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta kokonaisuudessaan sekä yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapia on hoitomuoto, jossa terapeutti hoitaa yhtä aikaa yhtä tai useampaa perheenjäsentä.